Pensum & Gradering

Neste CUP gradering

ÅSANE ARENA

Neste DAN gradering

Åsane Arena

For å gradere seg er det krav om å ha utfylt graderingsskjema