Vågen Taekwondo klubb

Kom og tren hos oss i Åsane arena

30 år!

Vågen TaeKwonDo Klubb er 30 år!

Vi er også en av de største taekwondo klubbene i Bergen. I Norges kampsportforbund står klubben registrert med aktive medlemmer i nesten alle aldre. Mens nedre aldersgrense for å trene taekwondo er 6 år, er det ingen øvre aldersgrense.


Mandag 17:30

Nybegynner trening barn

Torsdag 18:00

Nybegynner trening voksne

Medlemsinfo

Trenings tider

Les mer her

Kamp utstyr

Les mer her

Gradering

Les mer her

våre instruktører

7.DAN

7.DAN

7.DAN

4.DAN

4.DAN

3.DAN

3.DAN

3.DAN

1.DAN

1.DAN

1.DAN

våre instruktører

Betalingsinfo og Priser

Det er viktig for klubben at vi kan tilby et attraktivt og økonomisk treningsalternativ! 

140 kr

Medlemsavgift
årlig

12 måneder

1,100 kr

treningsavgift
Voksen

6 måneder

600 kr

Treningsavgift
Barn u / 16 år

6 måneder

Faktura blir tilsendt digitalt.